Budimex.pl
SK    

Prospekt

V súlade s § 6 odsek 3 nariadenia Rady ministrov z 15. decembra 1998 (Zbierka zákonov č. 160, položka 1072) vás týmto informujeme, že zverejnená elektronická verzia prospektu pre akcie triedy L spoločnosti Budimex SA slúži čisto na informačné účely.

Tlačená verzia Prospektu spoločnosti Budimex SA spolu s jeho prílohami a informáciami o aktualizácii je k dispozícii:

 

  • v kancelárii Emitenta – na ul. Stawki 40 vo Varšave
  • v Informačnom stredisku Komisie pre cenné papiere – na Námestí Powstańców Warszawy 1 vo Varšave
  • na zákazníckych miestach maklérskych kancelárií
  • v propagačnom centre Varšavskej burzy cenných papierov – na ul. Książęca 4 vo Varšave 
     

Akcie triedy L sa uvádzajú na verejné obchodovanie bez súhlasu Komisie pre cenné papiere a burzy na základe oznámenia o vydaní akcií v súlade s článkom 63 poľského zákona o verejnom obchodovaní s cennými papiermi.

 

Účasť na vydaní je možná len v Poľskej republike. V iných štátoch môže byť Prospekt považovaný len za informačný materiál.

Nadchádzajúce podujatia
Nič sa nenašlo.
Aktuálne kotácie a indexy
29. novembra 2022
Budimex268.50001.90%
 
WIG55748.4700-0.95%
 
WIG201728.7400-1.54%
 
WIG-BUDOW3921.97001.62%