Budimex.pl
PL    

ZUS wspiera idee Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Data aktualności: 20 października 2014
ZUS wspiera idee Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

ZUS reprezentował prezes Zbigniew Derdziuk, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Dariusz Blocher, prezes Budimeksu pełniącego obecnie prezydencję w Porozumieniu.
Idee i działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie są spójne z realizowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadaniami z zakresu prewencji wypadkowej. Porozumienie wesprze ZUS w identyfikacji potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw  w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy oraz w dotarciu do tej grupy firm z informacją na temat „Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”.


Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie liczy na wsparcie ZUS-u w tworzeniu procedur bezpiecznej pracy w sektorze budowlanym, który charakteryzuje się najwyższą wypadkowością.  Porozumienie przygotowuje również programy szkoleniowe dedykowane poszczególnym grupom pracowników tej branży.


Budimex znalazł się w składzie Indeksu WIG-ESG, który zastąpił obowiązujący do końca 2019 roku Respect Index.

Porozumienie dla bezpieczeństwa
( więcej )
Porozumienie dla bezpieczeństwa

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej  - "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Razem z pozostałymi beneficjentami Porozumienia, podejmujemy działania mające na celu budowę kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń związanych z pracą na budowie - a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka. Nasz wspólny cel to „0” wypadków.