Budimex.pl
PL    

Budimex pozostaje w składzie giełdowego RESPECT Index

Data aktualności: 22 grudnia 2014
Budimex pozostaje w składzie giełdowego RESPECT Index

Budimex jest notowany w RESPECT Indeksie od stycznia 2011 r. W bieżącym roku w gronie najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych znalazła się rekordowa liczba 24 przedsiębiorstw. Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 22 grudnia 2014 r.

RESPECT Index jest jednym ze wskaźników giełdowych budujących wiarygodność firm w oczach akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych. Trafiają do niego spółki, które w największym stopniu stosują dobre praktyki w zakresie ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze dotyczącym czynników ekologicznych, społecznych, pracowniczych i ekonomicznych, w tym w sferze nowoczesnego podejścia do zarządzania organizacją.
Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do grudnia 2014 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT Index wyniosła 70%.
- Na podstawie naszych ostatnich kontaktów ze światowymi inwestorami mogę powiedzieć, że jest z ich strony coraz większe zainteresowanie spółkami prowadzącymi działalność w sposób odpowiedzialny. Potwierdzają to też prowadzone na świecie badania. Cieszę się, że RESPECT Index przyciąga również coraz większą uwagę emitentów. W tym roku dołączyły do niego trzy nowe spółki. Chciałbym pogratulować wszystkim firmom, które znalazły się w indeksie transparentnego i odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia swojego biznesu – powiedział Paweł Tamborski, prezes GPW.
- Przeprowadzona weryfikacja pokazuje, że choć nadal dostrzec można wśród spółek notowanych w Indeksie grupę liderów, to jednak bardziej nasilone starania podejmowane są obecnie ze strony większości tworzących go spółek. Aktywnie i w sposób systemowy przyjmują one dobre praktyki we wszystkich obszarach ESG. Wpływa to nie tylko na sposób postrzegania spółek przez ich otoczenie, ale również na poziom ich dojrzałości organizacyjnej – ważnej dla skutecznej realizacji ich strategii biznesowych. Pozwala to z optymizmem patrzeć na przyszłość Indeksu i tworzących go podmiotów – powiedział Jakub Bojanowski, partner Deloitte.
RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (ang. ESG – Environmental, Social, Governance). Trafiają do niego spółki, które przeszły weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu, którym od jego pierwszej edycji jest firma Deloitte.
Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.
RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych (SRI). Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu.


Budimex znalazł się w składzie Indeksu WIG-ESG, który zastąpił obowiązujący do końca 2019 roku Respect Index.

Porozumienie dla bezpieczeństwa
( więcej )
Porozumienie dla bezpieczeństwa

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej  - "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Razem z pozostałymi beneficjentami Porozumienia, podejmujemy działania mające na celu budowę kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń związanych z pracą na budowie - a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka. Nasz wspólny cel to „0” wypadków.