Budimex.pl
PL    

Raporty podatkowe

W wykonaniu obowiązku wynikającego art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) Budimex SA niniejszym przedstawia dokument stanowiący informację o realizowanej w 2020 r. strategii podatkowej

 

Raport Budimex SA z wykonania Strategii Podatkowej za rok 2020

 

W nawiązaniu do wyjaśnień opublikowanych w dniu 15.12.2020 na stronie Ministra Finansów Spółka przedstawia, w załączeniu do Raportu o wykonaniu strategii podatkowej za rok 2020, dodatkowy zakres informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

Zakres informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego art. 27c  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) Budimex Budownictwo Sp z o.o. niniejszym przedstawia dokument stanowiący informację o realizowanej w 2020 r. strategii podatkowej.

 

Raport Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z wykonania Strategii Podatkowej za rok 2020

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect Index
SEGWIG Budownictwo