Budimex.pl
PL    

Budownictwo ogólne użyteczności publicznej

Przykłady realizacji
Budowa złożona była z 3 odrębnych zadań: 1. Budowa ...
Nowy obiekt  powstał w ramach projektu „Warszawska ...
Prace obejmowały zaprojektowanie i wykonanie robót ...
Rewitalizacja Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu. W ...
Wykonane zostały roboty budowlano-instalacyjne ...
Inwestycja obejmuje Budynek A i B. Budynek A kompleksu ...
Nadbudowana część szpitala składa się z trzech ...
Przebudowa szpitala odbywała się w bardzo ciasnej ...
Budowa obiektu o funkcji kongresowo-koncertowej na ponad ...