Budimex.pl
PL    

Budownictwo ogólne budownictwo komercyjne

Przykłady realizacji
Inwestycja obejmowała rozbudowę i przebudowę w systemie ...
Budowa hali o podstawowej funkcji handlowej, części ...
Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmował projekt ...
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ...
Budowa w systemie „pod klucz” budynku ...
Budowa i remont budynków mieszkalno-usługowo-handlowych, ...
Umowa objęła kompleksową realizację „pod klucz” Centrum ...
Generalne wykonawstwo wielofunkcyjnego budynku z częścią ...