Budimex.pl
PL    

Budownictwo kolejowe

Usługi związane z obszarem budownictwa kolejowego mają w naszej ofercie ogromne znaczenie. Realizując zlecone przez inwestorów projekty, ważna jest dla nas ścisła współpraca z zamawiającym i dobra organizacja prac na każdym etapie realizacji inwestycji. Dodatkowo dysponujemy własną bazą sprzętową, niezbędną do realizowania kontraktów kolejowych. Wśród naszych realizacji znajdują się między innymi perony, dworce oraz linie kolejowe.

Oczyszczalnie i kanalizacja
Przykłady realizacji
Oczyszczalnie i kanalizacja

Nasza oferta obejmuje budowę, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych i stacji uzdatniania wody.

 

Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków  dzięki wykonanej przez Budimex przebudowie zwiększyła swoją przepustowość  do średnio 140 tys. m3 w ciągu doby, co umożliwiło odbiór nieczystości z całego Wrocławia i kilku sąsiednich gmin.

Utylizacja odpadów
Przykłady realizacji
Utylizacja odpadów

W tym sektorze naszej działalności realizujemy inwestycje obejmujące zakłady: unieszkodliwiania, składowania i suszenia odpadów. Ponadto budujemy spalarnie i sortownie śmieci.

 

Warszawska spalarnia to ważny element miejskiego systemu gospodarki odpadami. To pierwszy w Polsce zakład utylizacji odpadów i pierwszy zakład utylizacji odpadów w Polsce..

Dane kontaktowe
Imię Budimex SA
Stanowisko Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Telefon (+48) 22 623 60 00
Godziny otwarcia 9:00 do 17:00