Budimex.pl
PL    

Budownictwo infrastrukturalne budownictwo kolejowe

Przykłady realizacji
Konsorcjum firm, w którym jednym z partnerów jest ...
„Modernizacja stacji Idzikowice” to kontrakt ...
Na zlecenie PKP PLK konsorcjum, którego liderem był ...
Prace realizowaliśmy w ramach konsorcjum Mostostalu ...
W ramach kontraktu konsorcjum, którego liderem był ...
Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych ...
Prace obejmowały zaprojektowanie i wykonanie robót ...
Realizacja kontraktu polegała na zaprojektowaniu i ...
Kontrakt obejmował wykonanie robót budowlanych ...
W ramach inwestycji zrealizowano projekt i wykonano ...