Budimex.pl
PL    

Budownictwo ekologiczne utylizacja odpadów

Przykłady realizacji
Celem kontraktu w formule „zaprojektuj i wybuduj” było ...
Prace obejmowały wykonanie robót ...
Budowa składowiska odpadów komunalnych i innych niż ...
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków, polegająca ...
Budowa hali przyjęcia i sortowania, wewnętrznych ...
Rozbudowa istniejącej kompostowni, w wyniku której ...
Kontrakt dotyczył budowy składowiska odpadów, budowy ...
To pierwszy w Polsce zakład utylizacji odpadów ...