Budimex.pl
PL    

ZUOK Białystok

Opis realizacji

Wybudowany przez nas zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku to jedna z pierwszych w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów w energię elektryczną i cieplną. Jego uruchomienie pozwoliło zmniejszyć objętość odpadów 15-krotnie, a ich masę 3-krotnie.

Projekt zrealizowało konsorcjum: Budimex SA – lider, Keppel Seghers, Cespa Compania de Servicios Publicos Auxiliares SA w formule EPC, na warunkach umownych FIDIC.

Zakład jest w stanie przetwarzać 120 tysięcy ton odpadów rocznie i produkować ok. 43 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej (maksymalna moc elektryczna brutto - 7,5 MWe).

Obiekt wyposażony jest w instalację oczyszczania spalin z tlenków azotu (NOx), kwaśnych zanieczyszczeń, metali ciężkich, dioksyn i furanów oraz pyłów, dzięki czemu jest w pełni bezpieczny dla środowiska. Emisja spalin jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od dopuszczalnych wartości, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

 

Wartość projektu 332 958 245,00 zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
ZUOK Białystok
Data rozpoczęcia
Grudzień 2013
Data zakończenia
Grudzień 2015
Lokalizacja
Gen. Wł. Andersa 40F, 15-113 Białystok
Kategoria
Budownictwo energetyczne i przemysłowe
Podkategoria
Budownictwo energetyczne
Film z realizacji