Budimex.pl
PL    

Zakład unieszkodliwiania odpadów w Toruniu

Opis realizacji

Budowa składowiska odpadów komunalnych i innych niż obojętne i niebezpieczne, sortowni odpadów komunalnych, kompostowni odpadów organicznych i zielonych, zakładu przerobu odpadów budowlanych, zakładu demontażu i przerobu odpadów wielkogabarytowych z magazynem odpadów niebezpiecznych. Do obowiązków wykonawcy należało także przygotowanie projektu, dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz przeszkolenie personelu oczyszczalni w zakresie eksploatacji instalacji. Wartość projektu to 57 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Zakład unieszkodliwiania odpadów w Toruniu
Data rozpoczęcia
Sierpień 2007
Data zakończenia
Sierpień 2009
Lokalizacja
Kociewska 37, 87-100 Toruń
Kategoria
Budownictwo ekologiczne
Podkategoria
Utylizacja odpadów