Budimex.pl
PL    

Wydział Matematyki Politechniki Warszawskiej

Opis realizacji

Budynek wzniesiono na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej, pomiędzy Aleją Niepodległości i ulicami Koszykową i Noakowskiego w Warszawie. Zadanie objęło postawienie budynku wraz z elementami infrastruktury technicznej (wodociągiem, kanalizacją, siecią cieplną, klimatyzacją, siecią energetyczną, stacją trafo, siecią teletechniczną), garażem podziemnym, punktem gastronomicznym oraz zagospodarowaniem terenu. Budynek ma 6 kondygnacji, a część podziemna jest jednokondygnacyjna i znajduje się w niej garaż na 50 samochodów osobowych. Ponadto obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje. Kontrakt zdobył nagrodę  I stopnia w kategorii „Budynki nauki i kultury” w konkursie „Budowa Roku 2011”.  Jego powierzchnia użytkowa wynosi 9,7 tys. m2, a kubatura 46 tys. m3. Całkowita wartość projektu to 35 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Wydział Matematyki Politechniki Warszawskiej
Data rozpoczęcia
Maj 2010
Data zakończenia
Grudzień 2011
Lokalizacja
Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Użyteczności publicznej
Inwestor
Politechnika Warszawska