Budimex.pl
PL    

Trasa Sucharskiego w Gdańsku

Opis realizacji

Kontrakt obejmował budowę Trasy Sucharskiego na odcinku od węzła Olszynka. Krzyżuje się ona z ulicami: Tama Pędzichowska, Michałki oraz Elbląską i kończy na obiekcie mostowym przez Martwą Wisłę. Powstały dwie nowe jezdnie o klasie GP na odcinku 3 km, łączącym południową obwodnicę Gdańska z ulicą Elbląską. Wybudowaliśmy węzeł Błonie oraz przebudowaliśmy węzeł Elbląska. Zadanie obejmowało także wykonanie systemu dróg dojazdowych, chodników oraz ścieżek rowerowych. W ciągu nowej trasy wybudowaliśmy szereg obiektów inżynierskich.

 

Przebudowaliśmy sieci oraz infrastrukturę kolidującą z nową drogą, sieci wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe i energetyczne, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie oraz przebudowano sieć trakcyjną i sieci PKP. Dokonaliśmy także rozbiórki odcinków istniejących jezdni, wyburzeń zabudowań kolidujących z inwestycją oraz budowę urządzeń podczyszczających wodę spływającą z pasa drogowego.

 

Wartość: 137,1 mln zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Trasa Sucharskiego w Gdańsku
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2011
Data zakończenia
Luty 2013
Lokalizacja
Gdańsk
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
Gmina miasta Gdańsk - Urząd Miejski w Gdańsku