Budimex.pl
PL    

Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy II

Opis realizacji

Wykonane zostały roboty budowlano-instalacyjne polegające na rozbudowie znajdującego się w stanie surowym istniejącego obiektu, w którym mieszczą się Klinika Psychiatrii, Klinika Geriatrii, Klinika Dermatologii, Chorób Przynoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakład Medycyny Paliatywnej. Wszystkie one znajdują się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Szpital składa się z trzech piętrowych segmentów: A, B, C oraz łącznika. Nadbudowano drugie piętro w segmencie A i łączniku, dobudowano podpiwniczony segment D z trzema kondygnacjami naziemnymi, wybudowano również łącznik między segmentami C i D oraz przebudowano infrastrukturę zewnętrzną. Kubatura obiektu to 68 102 m3, a powierzchnia całkowita: 18 055 m2.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy II
Data rozpoczęcia
Wrzesień 2013
Data zakończenia
Czerwiec 2015
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Użyteczności publicznej
Inwestor
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum