Budimex.pl
PL    

Stanowisko promowe nr 1 port Świnoujście

Opis realizacji

W ramach zrealizowanych prac wybudowano nowe stanowisko promowe obejmujące m.in.: nabrzeże o długości ponad 242 metrów, stalowy pomost ruchomy, umocnienie dna, pomosty wjazdowe na prom oraz estakadę na pomost samochodowy. Co więcej, zbudowano galerię pasażerską wzdłuż nowobudowanego nabrzeża, infrastrukturę techniczną i uzbrojenie terenu.

 

Budowa nabrzeża jest wzmocnieniem ogniwa, jakim jest terminal, stanowiącego integralną część korytarza transportowego łączącego Skandynawię z krajami Europy Południowej. Inwestycja wzmacnia również pozycję terminala, który już dziś jest największym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych na Bałtyku.

 

Wartość: 77,94 mln zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Stanowisko promowe nr 1 port Świnoujście
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2014
Data zakończenia
Lipiec 2015
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo hydrotechniczne
Inwestor
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świniujście SA