Budimex.pl
PL    

Sortownia odpadów w Łodzi

Opis realizacji

Kontrakt dotyczył budowy składowiska odpadów, budowy stacji przeładunkowych i sortowni odpadów. Sortownię wyposażono w nowoczesny ciąg technologiczny - wielofunkcyjną instalację do segregacji odpadów pochodzących z różnych systemów zbiórki o wydajności sortowniczej 82 500 Mg/rok. Hala sortowni wykonana została w konstrukcji stalowej. Powierzchnia hali: 7,5 tys m2.

 

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Sortownia odpadów w Łodzi
Data rozpoczęcia
Sierpień 2003
Data zakończenia
Czerwiec 2005
Lokalizacja
Zamiejska 1, Łódź - Lublinek
Kategoria
Budownictwo ekologiczne
Podkategoria
Utylizacja odpadów
Inwestor
Urząd Miasta Łódź