Budimex.pl
PL    

Pomorska Kolej Metropolitalna

Opis realizacji

Realizacja kontraktu polegała na zaprojektowaniu i budowie etapu I Pomorskiej Kolei Metropolitalnej czyli rewitalizacji kolei Kokoszkowskiej. Wybudowaliśmy w całkowicie nowym śladzie dwutorową linię kolejową o łącznej długości około 17 km na odcinku: od włączenia w stację Gdańsk Wrzeszcz do połączenia z linią kolejową nr 2010 (Kościerzyna – Gdynia).

 

 

Powstało również 8 przystanków pasażerskich z 15 peronami jednokrawędziowymi i przystanek z jednym peronem wyspowym. Wybudowaliśmy lokalne centrum sterowania oraz stację techniczną. W ramach realizowanych prac przebudowane zostały istniejące drogi i chodniki, wybudowano parkingi w systemie „Park and Ride” oraz parkingi rowerowe. W ramach inwestycji powstało 16 wiaduktów kolejowych, 6 drogowych, 5 przejść pod torami, 3 kładki dla pieszych i 3 przejścia dla zwierząt. Dodatkowo w skład inwestycji weszły: projekt, budowa i uruchomienie systemów elektronicznego bezpieczeństwa, sterowania ruchem kolejowym, łączności kolejowej i informacji dla podróżnych. Kontrakt obejmował także wykonanie kompleksowego systemu odwodnienia i licznych urządzeń ochrony środowiska. Wybudowana linia PKM na trwałe wpisuje się w krajobraz Trójmiasta.

 

Wartość: 546,79 mln zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Pomorska Kolej Metropolitalna
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2013
Data zakończenia
Kwiecień 2015
Lokalizacja
Dworcowa 31, 83-400 Kościerzyna
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo kolejowe
Inwestor
Pomorska Kolej Metropolitalna SA
Film z realizacji