Budimex.pl
PL    

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dąbrowie Górniczej

Opis realizacji

Za budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej Budimex został uhonorowany  „Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa” w III edycji konkursu „Śląskie Budowanie – 2013” i nagrodą Top Inwestycje Komunalne 2013. W zlokalizowanym na ponad pięciu hektarach, w pełni wyposażonym kompleksie o powierzchni całkowitej ponad 24,5 tys. m2 mieszczą się: przedszkole, szkoła podstawowa, zawodowa, gimnazjum, liceum oraz zespół rewalidacyjny. Całość jest uzupełniona o zespół sportowy (basen, dwie sale gimnastyczne, kilka sal rehabilitacyjnych, specjalistyczne gabinety fizjo- i fizykoterapii, trzy boiska i trzy place zabaw), świetlice i aule, bibliotekę z czytelnią oraz kuchnię i stołówkę. Prace objęły nie tylko budowę całego kompleksu, ale także zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury, budowę dróg, chodników i parkingów. Wartość projektu to 55 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dąbrowie Górniczej
Data rozpoczęcia
Styczeń 2010
Data zakończenia
Lipiec 2013
Lokalizacja
Józefa Wybickiego 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Użyteczności publicznej
Inwestor
Gmina Dąbrowa Górnicza