Budimex.pl
PL    

Osiedle Nad Wilgą

Opis realizacji

Kompleksowy zakres robót, dotyczący realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Cegielnianej w Krakowie wraz z garażami podziemnymi i instalacjami wewnętrznymi. Wykonanie pełnej infrastruktury objęło: sieci uzbrojenia terenu, przyłącza, wewnętrzny układ dróg i parkingów, oświetlenie terenu, obiekty małej architektury, ogrodzenie terenu i ogródków przydomowych oraz przebudowę wjazdu z ulicy Cegielnianej. Wielkość obiektu to 17,8 m2 powierzchni całkowitej i 55 tys. m3 kubatury. Całkowita wartość projektu wyniosła 24 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Osiedle Nad Wilgą
Data rozpoczęcia
Kwiecień 2006
Data zakończenia
Listopad 2007
Lokalizacja
Cegielniana 13, Kraków
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Budownictwo mieszkaniowe
Inwestor
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.