Budimex.pl
PL    

Osiedle przy ul. Siennej w Warszawie (19 Dzielnica)

Opis realizacji

Budowa dwóch budynków wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej . Obydwa budynki mają wspólny, jednokondygnacyjny garaż podziemny na 309 samochodów osobowych i od 5 do 11 kondygnacji nadziemnych. Na parterze znajdują się m.in. lokale usługowe, hole wejściowe oraz parking dostępny z poziomu ulicy, zlokalizowany pod wewnętrznym dziedzińcem. Na wyższych kondygnacjach jest 296 mieszkań. W ramach prac zostały wykonane drogi dojazdowe i elementy infrastruktury technicznej tj. wodociąg, kanalizacja, sieć cieplna, energetyczna, stacja trafo i sieć teletechniczna. Obiekt jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 16 tys. m2, a lokali usługowych 3 tys. m2. Kontrakt zdobył nagrodę II stopnia w kategorii Budynki mieszkalne w konkursie „Budowa Roku 2011”. Wartość projektu to 83 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Osiedle przy ul. Siennej w Warszawie (19 Dzielnica)
Data rozpoczęcia
Marzec 2010
Data zakończenia
Październik 2011
Lokalizacja
Sienna 1, Warszawa
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Budownictwo mieszkaniowe
Inwestor
Pro Urba Invest Sp. z o.o.