Budimex.pl
PL    

Oczyszczalnia ścieków we Wrocławiu

Opis realizacji

Rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków była priorytetową inwestycją miasta Wrocławia w zakresie zarządzania gospodarką ściekową. Miała ona strategiczne znaczenie dla poprawy środowiska naturalnego w dorzeczu Odry, a w dalszej kolejności – w jej odbiorniku Morzu Bałtyckim. Wydajność oczyszczalni powiększono z przepływu około 70 tys. m3, do około 140 tys. m3 ścieków na dobę. W ramach inwestycji, podzielonej na dwa etapy i cztery zadania, wykonano 34 nowe obiekty, sieci i elementy uzbrojenia podziemnego oraz niezbędną infrastrukturę drogową i zagospodarowanie terenu. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni polegała na przystosowaniu istniejących obiektów części mechanicznej do zwiększonej przepustowości oczyszczalni i wyposażeniu w dodatkowe urządzenia. Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków została laureatem 10 edycji „Dolnośląskiej Budowy Roku” w kategorii „Obiektów budownictwa inżynieryjnego” w 2013 r. i "Budowa Roku 2012” w kategorii „Oczyszczalnie ścieków”. Powierzchnia zabudowy wynosi 49 tys. m2. Całość prac wykonano w ciągu 33 miesięcy. Wartość projektu wyniosła 289 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Oczyszczalnia ścieków we Wrocławiu
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2009
Data zakończenia
Maj 2013
Lokalizacja
Janowska 5, 54-067 Wrocław
Kategoria
Budownictwo ekologiczne
Podkategoria
Oczyszczalnie i kanalizacja
Inwestor
MPWIK SA