Budimex.pl
PL    

Oczyszczalnia ścieków w Szczecinku

Opis realizacji

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczecinku. Zakres prac obejmował wykonanie robót: zabezpieczających ciągłość oczyszczalni ścieków, demontażowych, konstrukcyjno-budowlanych i dostawy i zabezpieczających ciągłość oczyszczalni ścieków. Zamontowano również maszyny i urządzenia sieci i instalacji oraz wykonano wszystkie niezbędne próby ich rozruchu technologicznego. Całkowita wartość projektu to 66 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Oczyszczalnia ścieków w Szczecinku
Data rozpoczęcia
Sierpień 2008
Data zakończenia
Październik 2010
Lokalizacja
Rybacka 5, 78-400 Szczecinek
Kategoria
Budownictwo ekologiczne
Podkategoria
Oczyszczalnie i kanalizacja
Inwestor
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczecinek Sp. z o.o.