Budimex.pl
PL    

Oczyszczalnia Klimzowiec-Chorzów

Opis realizacji

Realizacja zamówienia obejmowała wykonanie robót budowlanych, związanych z rozbudową i przebudową istniejących obiektów i instalacji części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec, położonej na granicy miast Chorzów i Katowice. Podczas prac zmodernizowano system zasilania oczyszczalni w energię oraz wykonano nowy system AKPiA. Całkowita wartość projektu to 93 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Oczyszczalnia Klimzowiec-Chorzów
Data rozpoczęcia
Grudzień 2009
Data zakończenia
Marzec 2011
Lokalizacja
ul. Kręta 9, Klimzowiec, 41-506 Chorzów
Kategoria
Budownictwo ekologiczne
Podkategoria
Oczyszczalnie i kanalizacja
Inwestor
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji