Budimex.pl
PL    

Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo

Opis realizacji

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku akwenu wodnego, leżącego w granicach miasta Darłowa na wschód od wejścia do portu. Długość odcinka to 8165 mb.


W zakres inwestycji wchodzą cztery zadania: 1) Budowa wału przeciwsztormowego o długości 830 m, na którym posadowiona będzie droga inspekcyjna z prefabrykowanych płyt drogowych. 2) Rozbiórka istniejących falochronów i budowa nowych o długości 1330 m zlokalizowanych w odległości 100-120 m od linii brzegowej. Całkowita pow. zabudowy to ok. 26600 m2. 3) Wykonanie na długości około 7 km ostróg brzegowych z pali drewnianych na długości około 110 m w głąb morza. 4) Prace saperskie. Przeszukanie terenu, wydobycie i utylizacja materiałów niebezpiecznych oraz wykonanie raportu powykonawczego, wydanie certyfikatu czystości terenu.  Wartość kontraktu to 87 mln zł netto.
 

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo
Data rozpoczęcia
Sierpień 2011
Data zakończenia
Czerwiec 2014
Lokalizacja
Darłowo
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo hydrotechniczne
Inwestor
Urząd Miejski w Słupsku
Film z realizacji