Budimex.pl
PL    

Linia obwodowa Warszawa

Opis realizacji

Na zlecenie PKP PLK konsorcjum, którego liderem był Budimex S.A., przebudowało tak zwaną małą linię obwodową – linię kolejową nr 20 w Warszawie. W ramach prac wykonaliśmy m.in. 4 kilometry nowej nawierzchni torowej na dwutorowej linii nr 20 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska.

 

Podczas realizacji projektu zmodernizowaliśmy i przebudowaliśmy: 4 osobowe przystanki kolejowe: Warszawa Koło, Warszawa Zachodnia peron nr 8, Warszawa Wola i szczególnie istotny Warszawa Młynów, który stanowi węzeł przesiadkowy, łączący kolej, tramwaje oraz Młynów – stację drugiej linii metra. Przebudowane przystanki zostały wyposażone m.in. w: innowacyjne oświetlenie, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (windy, ruchome schody), system monitoringu CCTV, urządzenia łączności technologicznej (przewodowej i radiowej). Ponadto konsorcjum przebudowało sieć trakcyjną, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, urządzenia SRK, a także 3 wiadukty kolejowe – nad ul. Kasprzaka, nad ul. Wolską i nad ul. Obozową oraz 2 kładki dla pieszych – przy ul. Prądzyńskiego i nad ul. Górczewską. W ramach przebudowy obiektów inżynierskich zmodernizowano sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz gazowej i wodociągowej. W ramach budowy powstał również nowy budynek lokalnego centrum sterowania.

 

Wartość: 203,054 mln zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Linia obwodowa Warszawa
Data rozpoczęcia
Luty 2017
Data zakończenia
Maj 2020
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo kolejowe
Inwestor
PKP PLK