Budimex.pl
PL    

LCS Iława

Opis realizacji

Kontrakt obejmował wykonanie robót budowlanych modernizujących linię kolejową nr 9 na odcinku od km 184 + 800 do km 236 + 920, w ramach obszaru Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Iławie.

 

W ramach projektu wykonaliśmy prace obejmujące całkowitą wymianę nawierzchni torowej wraz z rozjazdami, wymianę sieci trakcyjnej, kompleksowe roboty wzmacniające podtorze, wykonano nowy system odwodnienia oraz infrastrukturę przytorową. Wybudowaliśmy również system dróg i skrzyżowań dwupoziomowych, powstało 14 wiaduktów kolejowych, 10 wiaduktów drogowych i 9 przejść dla pieszych. Zmodernizowaliśmy infrastrukturę peronową, dostosowując ją jednocześnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uruchomiliśmy nowy komputerowy system sterowania ruchem pociągów w ramach LCS Iława. Po przebudowie pociągi na zmodernizowanym odcinku mogą poruszać się z prędkością do 160 km/h.

 

Wartość kontraktu: 687,9 mln netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
LCS Iława
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2011
Data zakończenia
Grudzień 2014
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo kolejowe
Inwestor
PKP Polskie Linie Kolejowe SA