Budimex.pl
PL    

LCS Idzikowice na Centralnej Magistrali Kolejowej

Opis realizacji

„Modernizacja stacji Idzikowice” to kontrakt zrealizowany przez konsorcjum Budimex i KZA Lublin. Zakres prac obejmował: budowę i modernizację nawierzchni torowej wraz z podtorzem i odwodnieniem, przebudowę sieci trakcyjnej i elektroenergetycznej, budowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowę sieci teletechnicznych oraz budowę nastawni dysponującej i rozbudowę hali grupy awaryjnej służb utrzymaniowych PKP PLK. Kontrakt realizowaliśmy w formule „projektuj i buduj”.

 

Prace wykonaliśmy w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”, którego celem jest dostosowanie jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce do prędkości 250 km/h. Aby osiągnąć ten cel, w torach głównych zabudowano 14 szt. rozjazdów z ruchomym dziobem krzyżownicy, 10 o promieniu R=1200 i 4 o promieniu R=500. Łącznie na stacji Idzikowice zabudowaliśmy 44 nowe rozjazdy, 19 km torów oraz 25 km sieci trakcyjnej. Prace musiały być zaplanowane z dużym wyprzedzeniem i wykonane w ściśle określonych terminach ze względu na duży reżim zamknięć torowych na jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce. Nasz zespół świetnie z tym sobie poradził i budowa zakończyła się sukcesem.

 

Wartość: 131,906 mln zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
LCS Idzikowice na Centralnej Magistrali Kolejowej
Data rozpoczęcia
Luty 2018
Data zakończenia
Czerwiec 2020
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo kolejowe