Budimex.pl
PL    

Instytut Informatyki UMCS w Lublinie

Opis realizacji

Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatycznego UMCS w Lublinie, który powstał za siedzibą Instytutu Matematyki przy ul. Akademickiej. Budynek ma sześć kondygnacji i łączną powierzchnię 6,5 tyś m2. Nowy obiekt ma dwie różne typologicznie elewacje - jedna lekka, całkowicie przeszklona, druga masywna, z kolorowymi wykuszami, które stykają się w południowym, ostro zakończonym narożniku. Podwójna elewacja i oświetlenie diodowe umożliwia ochronę klimatyczną i akustyczną wnętrz, a jednocześnie pozwala na wprowadzenie kolorów na fasadzie od strony ul. Akademickiej. Funkcje budynku oparto o dwie, przecinające się ciągi komunikacyjne. Budynek dydaktyczny Instytutu Informatyki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie otrzymał nagrodę III stopnia w kategorii „Budynki nauki i kultury” w konkursie „Budowa Roku 2012”. Wartość projektu to  23 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Instytut Informatyki UMCS w Lublinie
Data rozpoczęcia
Luty 2010
Data zakończenia
Czerwiec 2011
Lokalizacja
Akademicka 9, 20-033 Lublin
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Użyteczności publicznej
Inwestor
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie