Budimex.pl
PL    

Filharmonia im. Malawskiego w Rzeszowie

Opis realizacji

Jednym z ważniejszych zadań przebudowy było zwiększenie funkcjonalności sali koncertowej. Wprowadzono fosę orkiestry, portal zmniejszający scenę, technologię sceniczną, sterowanie elektroniczne z reżyserki oraz możliwość powiększania i zmniejszania sceny i widowni. Modernizacji poddana została też sala kameralna. Prace obejmowały również foyer i część administracyjną budynku. Ważnym zadaniem przebudowy było także dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań ochrony pożarowej, przepisów budowlanych i BHP i potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano wszelkie instalacje, stację transformatorową oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Powierzchnia zabudow z filharmonii wynosi 3 tys. m2, kubatura 35 tys. m3, Całkowita wartość projektu to 23 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Filharmonia im. Malawskiego w Rzeszowie
Data rozpoczęcia
Październik 2009
Data zakończenia
Październik 2010
Lokalizacja
Fryderyka Szopena 30, 35-055 Rzeszów
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Użyteczności publicznej
Inwestor
Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie