Budimex.pl
PL    

Droga ekspresowa S17 Bogucin-Lublin

Opis realizacji

Budowa drogi ekspresowej S 17 na odcinku Kurów-Lublin-Piaski oraz odcinka węzła Bogucin, węzła Dąbrowica i drogi krajowej klasy GP. W ramach realizacji wybudowano 7,7 km drogi ekspresowej od węzła Bogucin do węzła Dąbrowica oraz odcinek prowadzący do granic administracyjnych Lublina, drogi zbiorcze o łącznej długości 8,7 km, ekrany akustyczne, most i 8 wiaduktów oraz trzynaście przejść dla zwierząt średnich, małych oraz płazów. Powstał także system szczelnego odwodnienia trasy. Wartość projektu wyniosła 338 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Droga ekspresowa S17 Bogucin-Lublin
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2011
Data zakończenia
Czerwiec 2013
Lokalizacja
Kurów-Lublin-Piaski
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie