Budimex.pl
PL    

Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu

Opis realizacji

Roboty budowlane segmentu A, B i C (etap IV) w Uniwersyteckim Centrum Biologii Medycznej
w Poznaniu. Zgodnie z zadaniem pierwszym usunięto kolizje związane z montażem dygestoriów
i wybudowano wyciąg wentylacyjny z pomieszczenia białek, w ramach zadania drugiego zamontowano okna przeciwpożarowe. Celem tych działań była rozbudowa bazy lokalowej UM, wyposażenie jej w nowoczesną aparaturę badawczą, optymalne wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury uczelni oraz zwiększenie oferty dydaktycznej i jej uelastycznienie. Uniwersyteckie centrum pomieści ponad 5 tys. osób. Znajdują się tam dwie sale na 200 osób, 4 sale mieszczące po 100 osób oraz kilka mniejszych. Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 16 tys. m2. Wartość projektu to 100 tys. zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu
Data rozpoczęcia
Grudzień 2012
Data zakończenia
Luty 2013
Lokalizacja
Rokietnicka, 60-995 Poznań
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Użyteczności publicznej
Inwestor
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego