Budimex.pl
PL    

Autostrada A4 Rzeszów Zachód - Rzeszów Centralny

Opis realizacji

Kontrakt obejmował kontynuację budowy autostrady A-4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny. W ramach prac wykonano konstrukcję drogi oraz ułożono masę bitumiczną na odcinku o długości 4 kilometrów. Wybudowano dwupoziomowy bezkolizyjny węzeł z drogą S19 oraz skrzyżowania z drogami poprzecznymi.

 

Inwestycja przewidywała również budowę następujących elementów: 2 mosty autostradowe, 1 wiadukt autostradowy, 1 przejście dla zwierząt, 4 obiekty inżynierskie w ciągu dróg poprzecznych i łącznic.

 

Co więcej, zrealizowano obwód utrzymania autostrady (OUA), budowę i przebudowę sieci i infrastruktury kolidującej z autostradą. Częścią inwestycji była też budowa sieci gazowej i energetycznej, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Autostrada A4 Rzeszów Zachód - Rzeszów Centralny
Data rozpoczęcia
Luty 2013
Data zakończenia
Wrzesień 2014
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
GDDKiA oddział w Rzeszowie