Budimex.pl
PL    

Autostrada A4 Jarosław-Radymno

Opis realizacji

Realizacja polegała na zaprojektowaniu i budowie autostrady A4 na odcinku Jarosław węzeł Wierzbna (bez węzła) – Radymno (z węzłem). Wybudowaliśmy 25 km autostrady oraz węzeł Radymno. Przebudowaliśmy istniejące drogi oraz obiekty inżynierskie oraz instalacje kolidujące z autostradą. W ramach inwestycji wykonaliśmy również 13 wiaduktów autostradowych oraz 10 drogowych.

Dodatkowo zbudowaliśmy miejsca obsługi podróżnych (MOP), system poboru opłat (SPO) oraz obwód utrzymania autostrady (OUA). Powierzono nam również zaprojektowanie i wykonanie systemu łączności i informacji autostradowej, budowę i przebudowę sieci oraz infrastruktury kolidującej z autostradą, jak również budowę kanalizacji.

 

Wartość: 794 mln zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Autostrada A4 Jarosław-Radymno
Data rozpoczęcia
Październik 2009
Data zakończenia
Maj 2013
Lokalizacja
Podkarpackie
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
GDDKiA Oddział w Rzeszowie