Budimex.pl
PL    

Autostrada A4 Dębica-Rzeszów

Opis realizacji

Inwestycja obejmowała budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni, na odcinku od 537 km + 550 do 570 km + 300. Wybudowaliśmy około 32 kilometrów autostrady o parametrach technicznych drogi klasy A. W zakres prac wchodziła również budowa bezkolizyjnego węzła autostradowego Ropczyce oraz skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Wykonaliśmy 12 wiaduktów autostradowych i 12 drogowych, 8 mostów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt nad ziemią i 2 przejścia biegnące pod autostradą. Dodatkowo zrealizowano miejsca obsługi podróżnych (MOP), system poboru opłat (SPO), budowę i przebudowę sieci i infrastruktury kolidującej z autostradą, kanalizację, budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z jezdni oraz około 33 440 m ekranów akustycznych.

 

Wartość: 1,4 mld zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Autostrada A4 Dębica-Rzeszów
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2010
Data zakończenia
Czerwiec 2013
Lokalizacja
woj. Podkarpackie
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
GDDKiA Oddział w Rzeszowie