Budimex.pl
PL    

Tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” dla Budimeksu

Tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” dla Budimeksu

W XII edycji Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki zorganizowanego przez magazyn ekonomiczny „Polish Market” we współpracy z Zakładem Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Budimex otrzymał tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie.
Kapituła przyznała Budimeksowi nagrodę za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.
W rankingu wzięło udział 2 tys. firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 mln złotych dla kategorii Perły Duże i 1 mld złotych dla kategorii Perły Wielkie.
Przy ocenie wzięto pod uwagę następujące kryteria:

  • płynność finansową,
  • sprawność działania,
  • rentowność,
  • zadłużenie.

Taki dobór wskaźników pozwolił na analizę bieżącej sytuacji firmy, ocenę jej zdolności rozwojowych w najbliższym okresie oraz analizę wykorzystania dostępnych zasobów.
Wyróżnienie jest wręczane w kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, krzewienie polskich tradycji i dziedzictwa narodowego oraz krzewienie wartości społecznych.
Patronat  nad przedsięwzięciem objął wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński,  prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Tomasz Szapiro.