Budimex.pl
PL    

Budimex najlepszą firmą budowlaną notowaną na GPW

Budimex najlepszą firmą budowlaną notowaną na GPW

W IV edycji Eurobuild Awards Budimex otrzymał nagrodę jury - tytuł najlepszej firmy budowlanej notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.?
Nagrody dla najlepszych firm i projektów 2013 roku na rynku nieruchomości komercyjnych przyznawane są w czterech głównych kategoriach:

  • nagroda za całokształt osiągnięć przyznawana osobie, której reputacja i renoma jest bardzo wysoko oceniana przez rynek nieruchomości,
  • nagrody jury w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej,
  • nagrody najemców,
  • nagrody publiczności.

Do nagród we wszystkich kategoriach było łącznie 200 nominowanych, a wyboru dokonało 200 członków jury.
Eurobuild Awards to nagrody przyznawane firmom działającym na rynku budownictwa i nieruchomości komercyjnych. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych firm w 2013 roku oraz projektów zrealizowanych /otwartych w 2013 roku.