Budimex.pl
PL    

Budimex „Perłą Polskiej Gospodarki”

Budimex „Perłą Polskiej Gospodarki”

W XI edycji Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki zorganizowanego przez magazyn ekonomiczny „Polish Market” we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Budimex otrzymał tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie.?
W rankingu wzięło udział 2 tys. firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 mln złotych dla kategorii Perły Duże i 1 mld złotych dla kategorii Perły Wielkie.
Przy ocenie wzięto pod uwagę następujące kryteria:

  • dynamika przychodów z całokształtu działalności gospodarczej,
  • rentowność obrotu,
  • stopa zwrotu z aktywów i kapitału własnego,
  • wydajność pracy mierzona produkcją dodaną,
  • łączna produktywność kapitału ludzkiego, rzeczowego i finansowego.

Patronat  nad przedsięwzięciem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.