Budimex.pl
PL    

„Śląska Wielka Nagroda Budownictwa” dla Budimeksu

„Śląska Wielka Nagroda Budownictwa” dla Budimeksu

Za budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej Budimex został uhonorowany ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA w III edycji konkursu „Śląskie Budowanie – 2013” organizowanego przez Śląską Izbę Budownictwa w Katowicach.
Głównym celem konkursu jest promowanie wykonawców sprawnie przeprowadzonych i najważniejszych dla regionu inwestycji. Wręczenie nagrody odbyło się 15 listopada 2013 r. w Operze Śląskiej w Bytomiu podczas XVI Gali Budownictwa. Wśród zgromadzonych na uroczystości osób byli przedstawiciele rządu i władz samorządowych.
Nagrodzona realizacja to jeden z najnowocześniejszych w Polsce obiektów tego typu. W zlokalizowanym na ponad pięciu hektarach, w pełni wyposażonym kompleksie o powierzchni całkowitej ponad 24,5 tys. m2 mieszczą się: przedszkole, szkoła podstawowa, zawodowa, gimnazjum, liceum oraz zespół rewalidacyjny. Całość jest uzupełniona o zespół sportowy (basen, dwie sale gimnastyczne, kilka sal rehabilitacyjnych, specjalistyczne gabinety fizjo- i fizykoterapii, trzy boiska i trzy place zabaw), świetlice i aule, biblioteka z czytelnią, kuchnia i stołówka oraz internat.
W Ośrodku znajdują się dwie placówki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II, a obiekt służyć będzie dotkniętym problemami dzieciom i młodzieży w wieku od roku do dwudziestu czterech lat.