Budimex.pl
PL    

Mostowe Dzieło Roku 2012

Mostowe Dzieło Roku 2012

18 września 2013 r. podczas 59 Konferencji Naukowej Krynica 2013 Budimex otrzymał nagrodę za Mostowe Dzieło Roku 2012 – wiadukt WD 1 w ciągu Trasy Słowackiego w Gdańsku. ?
Związek Mostowców RP nagrodził wiadukt w kategorii „Obiekt o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych dobrze wpisujący się w otoczenie” . Nagrodę wręczyli: Janusz Szelka, przewodniczący Związku Mostowców RP  i Janusz Żbik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Obiekt został zaprojektowany przez firmy TOP PROJEKT Krzysztofa Topolewicza i GTI Szymona Galewskiego, a przebieg prac kontrolował inspektor nadzoru Adam Łosiński.