Budimex.pl
PL    

Nagrodzono wiadukt przy PGE Arenie!

Nagrodzono wiadukt przy PGE Arenie!

Zmieniający kolory wiadukt, zbudowany w sąsiedztwie PGE ARENY, został nagrodzony tytułem Dzieło Mostowe Roku 2013! ?
Tytuł w kategorii „Obiekt o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych dobrze wpisujący się w otoczenie” przyznała mu Kapituła Konkursu Dzieło Mostowe Roku 2013 – Związku Mostowców RP. Wygląda na to, że sam stadion, który otrzymał już dziesiątki nagród i jego otoczenie  zachwycają fachowców.
Wiadukt (którego techniczne oznaczenie to WD-1) o charakterystycznym kształcie ma konstrukcję czteroprzęsłową o całkowitej rozpiętości 261 metrów. Główne przęsło jest podwieszone centralnie do rurowej konstrukcji łukowej, konstrukcja składa się z dwóch identycznych łuków przesuniętych względem siebie wzdłuż obiektu o 4 metry i skrzyżowanych poprzecznie. Konstrukcja stalowa łuku została wytworzona w Niemczech, a wygięta w Wielkiej Brytanii skąd przetransportowano ją do Gdyni, gdzie była spawana.
Wiadukt jest iluminowany i wraz ze Stadionem PGE Arena tworzy malowniczą całość – urozmaicając architektonicznie krajobraz Gdańska.
Inwestorem była Gmina Miasta Gdańska, w imieniu której budowę prowadziła spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne. Projektantem obiektu były firmy TOP PROJEKT Krzysztofa Topolewicza i GTI Szymona Galewskiego, wykonawcą była spółka BUDIMEX.  
Źródło: http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,26511.html