Budimex.pl
PL    

Budowa Roku 2012 - PKP Wrocław Główny

Budowa Roku 2012 - PKP Wrocław Główny

Inwestycja obejmowała teren podzielony na pięć obszarów:

  • obszar A – budowę garażu podziemnego pod placem przeddworcowym, pawilonów A1, A2, A3, zjazdu do garażu podziemnego od ul. Peronowej oraz przebudowę istniejącego wjazdu dla pojazdów uprzywilejowanych od ul. Peronowej i ul. Marszałka J. Piłsudskiego a także skrzyżowania ul. Dworcowej i Marszałka J. Piłsudskiego,
  • obszar B przebudowę i rozbudowę historycznego budynku Dworca Głównego,
  • obszar C przebudowę i rozbudowę hal peronowych, peronów oraz przebudowę infrastruktury kolejowej i przejść podziemnych,
  • obszar D budowę pawilonu dworcowego od strony ul. Suchej,
  • obszar F przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej w obszarze ulic: Piłsudskiego, Peronowej i Suchej.

Wykonano też kompleksową modernizację infrastruktury podziemnej, w tym wszystkich sieci i przyłączy wokół istniejących budynków.
Powierzchnia zabudowy wynosi około 26 600,00 m2, powierzchnia użytkowa około 69 200,00 m2, a kubatura budynków 365 000,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.