Budimex.pl
PL    

Budowa Roku 2012 - Węzeł Karczemki

Budowa Roku 2012 - Węzeł Karczemki

Rozbudowa węzła Obwodnicy Trójmiasta (DK S6) z ulicą Kartuską (DK 7) – Węzła Karczemki w Gdańsku stanowi połączenie Obwodnicy Trójmiasta (drogi S6) oraz autostrady A1 z drogą krajową nr 7. Obejmuje dwa wielopoziomowe skrzyżowania drogowe, tj. węzeł Auchan przeznaczony do obsługi Centrów Handlowych i przyległych osiedli mieszkaniowych oraz węzeł Karczemki uzupełniający bezkolizyjnie wszystkie połączenia Obwodnicy Trójmiasta (S6) z ulicą Kartuską i trasą W-Z.
Rozbudowany węzeł Karczemki zapewnia szybkie i bezkolizyjne połączenie lotniska Rębiechowo oraz Obwodnicy Trójmiasta z centrum Gdańska, a wraz z rozbudową trasy W-Z i z obiektami sportowymi na terenie miasta – także dojazd do PGE ARENA GDAŃSK. Przebudowana trasa jest drogą klasy S z dwiema jezdniami dwupasmowymi i projektową prędkością ruchu do 100 km/h.
W ramach rozbudowy węzłowi Karczemki nadano kształt pełnej koniczyny. Powstało jedenaście wiaduktów, przepust i kładka, a na obu jezdniach Obwodnicy Trójmiasta dobudowano trzeci pas ruchu na odcinku około 3,5 km. Przebudowane obiekty inżynierskie spełniają założone wymagania dotyczące planowanej budowy Kolei Metropolitalnej, z uwzględnieniem odpowiedniej rozpiętości wiaduktów i skrajni obiektów.
Wybudowana sieć teletechniczna przewiduje realizację części inwestycji związanych z budową Systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem TRISTAR, który ma usprawnić poruszanie się po aglomeracji trójmiejskiej.
Inwestycja obejmowała budowę 17 203,92 m dróg, budowę dziewięciu nowych wiaduktów drogowych, kładki pieszo-rowerowej łukowej o konstrukcji stalowej, przebudowę dwóch wiaduktów drogowych, przepustu w ciągu rzeki Strzyża, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, sieci teletechnicznych, a także budowę systemu kanalizacji deszczowej, przebudowę linii energetycznych, budowę oświetlenia drogowego oraz ekranów, ogrodzeń i wykonanie nasadzenia zieleni drogowej.
Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.