Budimex.pl
PL    

Budowa Roku 2012 - Hotel Narvil

Budowa Roku 2012 - Hotel Narvil

Budynek hotelowy ma cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Oddzielnie wzniesiono budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, przeznaczony na parking. Budynek hotelowy zaprojektowano i wykonano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej częściowo tarczowej w układzie poprzecznym i częściowo płytowo-słupowej. Budynek parkingu ma konstrukcję żelbetową monolityczną słupowo-płytową. Wymiary zewnętrzne budynku hotelowego wynoszą około 131×184 m, a parkingu około 82×32 m.
Przekrycie sali balowej o powierzchni około 1650 m2 w budynku hotelowym stanowią dźwigary stalowe oparte na konstrukcji żelbetowej. Sala ta może być dzielona ścianami mobilnymi na mniejsze pomieszczenia.
Zwraca uwagę zastosowanie unikatowych rozwiązań funkcjonalnych oraz instalacyjnych, np. niespotykane oświetlenie, m.in. „gwiezdne niebo” imitujące układ słoneczny i inne.
Teren związany z inwestycją został starannie zagospodarowany. Wykonano drogi z kostki granitowej, korty tenisowe oraz staw.
Powierzchnia zabudowy wynosi 9495,50+2516,30 m2, powierzchnia użytkowa 28 306,39+8312,00 m2, a kubatura budynków 141 328,42+22 971,62 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.