Budimex.pl
PL    

Budowa Roku 2012 - Szpital w Bydgoszczy

Budowa Roku 2012 - Szpital w Bydgoszczy

Głównym celem inwestycji było stworzenie lepszych warunków przestrzennych i technicznych działania kluczowych jednostek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, tj. zespołu sal operacyjnych z oddziałem intensywnej terapii medycznej, centralną sterylizatornią oraz szpitalnym oddziałem ratunkowym.
Uporządkowano i skrócono ciągi komunikacyjne w centralnej części kompleksu budynków przez skupienie w jednym miejscu sal operacyjnych rozproszonych dotychczas po wielu klinikach. Jednocześnie powiększono Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i wyposażono go w wydzieloną część septyczną (3 izolatki) oraz w izolatkę ochronną. W budynku znajduje się również centralna sterylizacja, która zyskała nową powiększoną przestrzeń we wszystkich strefach technologicznych. Na parterze zlokalizowano Szpitalny Oddział Ratownictwa, zapewniając ulepszone warunki dojazdu i przyjęcia pacjentów. Konstrukcję nośną budynku stanowią podłużne ramy żelbetowe złożone z podciągów i słupów oraz rygli. Podciągi i rygle usytuowane w osiach ścian zewnętrznych stanowią jednocześnie nadproża nad otworami okiennymi.
Fundamenty zaprojektowano w postaci rusztu żelbetowego składającego się z poprzecznych ław połączonych podłużnymi ściągami żelbetowymi. Stropy międzykondygnacyjne są żelbetowe płytowe grubości 22 cm, oparte na podciągach podłużnych. Konstrukcję hali dla karetek stanowi stalowy ustrój ramowy przestrzenny oddylatowany od zasadniczej bryły budynku.
Powierzchnia zabudowy wynosi 3195,80 m2, powierzchnia użytkowa 6158,25 m2, a kubatura budynku 13 289,70 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 38 miesięcy.