Budimex.pl
PL    

Budowa Roku 2013 - Gocławska

Budowa Roku 2013 - Gocławska

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną w Warszawie w rejonie ulic Gocławskiej i Kamionkowskiej zdobył nagrodę II stopnia w kategorii Budownictwo mieszkaniowe w konkursie Budowa Roku 2013.
Osiedle Gocławska tworzy pierzeję ulicy Gocławskiej. Dotąd zaniedbany kwartał zyskał nową jakość architektoniczną i funkcjonalną.
Wzniesiono trzy budynki mieszkalne wielorodzinne o wysokości od 6 do 8 kondygnacji nadziemnych, usytuowane na wspólnym garażu podziemnym, częściowo dwukondygnacyjnym. W głębi działki zlokalizowano budynek B, natomiast budynki A i C – odpowiednio wzdłuż ul. Gocławskiej i Kamionkowskiej. Budynki na parterze mają lokale usługowo-handlowe, dostępne od strony ulicy. Wokół budynków zaprojektowano układ chodników i schodów zewnętrznych umożliwiających dostęp do lokali usługowych, głównego holu wejściowego oraz do pomieszczeń pomocniczych. Zespół został zaprojektowany i zbudowany jako zamknięty. Wewnątrz kwartału znajdują się tereny wspólnej zieleni oraz plac zabaw dla dzieci. Na terenie działki zaprojektowano i wykonano wewnętrzną drogę pożarową obsługującą budynek B, do której dojazdy prowadzą przez bramy w budynkach A i C. Od strony ulicy Kamionkowskiej zaprojektowano wjazd do garażu podziemnego.
Konstrukcję budynków stanowią ustroje żelbetowe monolityczne płytowo-słupowe, z żelbetowymi ścianami klatek schodowych i fragmentami ścian usztywniających. Fundament stanowi żelbetowa płyta fundamentowa z lokalnymi przegłębieniami. Zastosowano stropodach żelbetowy niewentylowany, z ociepleniem styropianem.
Powierzchnia zabudowy wynosi 4290,15 m2, powierzchnia użytkowa 20 224,59 m2, a kubatura budynków 144 392,70 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.