Budimex.pl
PL    

RESPECT Index: 25.01.2011 r.

RESPECT Index: 25.01.2011 r.

25 stycznia 2011 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został ogłoszony nowy skład Indeksu RESPECT. Jest to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks giełdowy skupiający akcje spółek odpowiedzialnych społecznie. Indeks powstał przed rokiem. Obecnie została przeprowadzona pierwsza aktualizacja jego składu.

Znaleźć się w gronie spółek notowanych w RESPECT nie jest łatwo. Trzeba przejść trzyetapowe badanie zakończone audytem w firmie mającym potwierdzić najwyższe standardy CSR realizowane przez  spółkę.

Dyplom potwierdzający uczestnictwo w RESPECT Index odebrał prezes Dariusz Blocher, który przy okazji powiedział: „Od lat pracowaliśmy na takie wyróżnienie. Dzisiaj czuję pełną satysfakcję. Będziemy dokładać wszelkich starań, by co pół roku potwierdzać najwyższą jakość zarządzania w Budimeksie”. Aktualizacja składu indeksu będzie się odbywać w odstępach półrocznych. Prezes Blocher wziął również udział w panelu dyskusyjnym, w czasie którego dzielił się wiedzą dotyczącą działań Budimeksu w obszarze CSR.

Udział w Indeksie RESPECT potwierdza, że działania, które Budimex podjął w 2010 roku, m.in.: wdrożenie Wartości, przyjęcie Kodeksu Etyki i powołanie Komisji ds. Etyki, wdrożenie programu społecznego „Domofon ICE”, wprowadzenie w umowach zawieranych przez Budimex zmian polegających na zobowiązaniu kontrahentów do przestrzegania zasad związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, przeprowadzenie akcji wolontariatu pracowniczego, usprawnienie działań związanych z ochroną środowiska – zostały bardzo dobrze odebrane przez otoczenie firmy.

Szczegółowe informacje o indeksie RESPECT znajdują się na stronie projektu.