Budimex.pl
PL    

Budowa Roku 2007

Budowa Roku 2007

W konkursie „Budowa Roku 2007” organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, którego wyniki ogłoszono 2 czerwca 2008 roku, Budimex Dromex SA otrzymał następujące nagrody:

Nagrodę I stopnia:

w kategorii „Budynki przemysłowe i obiekty magazynowe” budowa Siedziby Operatora Systemu Przesyłowego z KDM Konstancin – Bielawa.
w kategorii „Obiekty drogowo-kolejowe” budowa Wzmocnienia nawierzchni drogi krajowej nr7 Gdańsk-Warszwa-Chyżne od m.Kiezmark do m.Jazowa oraz budowa węzła w Nowym Dworze Gdańskim i wiaduktu w Kmiecinie.
w kategorii „Obiekty rewitalizowane i modernizowane” budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA w Katowicach wspólnie z konsorcjantem SPiUI Inwestprojekt.
w kategorii „Obiekty handlowe” budowa Centrum Handlowego FORUM w Gliwicach.
Nagrodę II stopnia:

w kategorii „Obiekty rewitalizowane i modernizowane” budowa Kompleksu apartamentów z pasażami handlowo-usługowymi CITY PARK w Poznaniu.

Nagrodę III stopnia:

Nagrodę III stopnia w kategorii „Budynki mieszkalne” budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową i garażami podziemnymi na ul. Olbrachta w Warszawie.
Nagrodę III stopnia w kategorii „Budynki mieszkalne” budowa Zespołu budynków mieszkalnych z częścią usługową i garażami podziemnymi na ul. Chełmskiej i ul. Polkowskiej w Warszawie.
Nagrodę III stopnia w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej” budowa Pawilonu Multimedialnego oraz Trybuny Północnej i Południowej Stadionu WISŁA w Krakowie.

Dyplom uznania:

Dyplom uznania w kategorii „Budynki przemysłowe i obiekty magazynowe „ budowa Zespołu magazynowo-biurowego w Zamieniu.
Dyplom uznania w kategorii „Obiekty drogowo-kolejowe” przebudowa mostu Staromiejskiego wraz z zagospodarowaniem ronda w Gorzowie Wielkopolskim.
Na uwagę zasługuje fakt, że na 48 nagrodzonych budów, aż 10 było budowami prowadzonymi przez Budimex Dromex.