Budimex.pl
PL    

Budimex Solidnym Pracodawcą!

Budimex Solidnym Pracodawcą!

Budimex SA otrzymał tytuł "SOLIDNY PRACODAWCA 2009" w szóstej edycji konkursu w kategorii ogólnopolskiej.

Konkurs "Solidny Pracodawca Roku" to jednen z najbardziej prestiżowych ogólnopolskich projektów w dziedzinie zarządzania personelem. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach prasy. Program powstał przede wszystkim po to, by wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się, wzorcową polityką personalną przekładającą się na jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym polskim rynku.

Tytuł „Solidny Pracodawca Roku” przyznawany jest w trzech kategoriach: regionalnej, ogólnopolskiej oraz branżowej.

Kryteria, jakimi organizator programu kierował się przy wyborze firm nominowanych, a następnie laureatów to przede wszystkim wskaźnik solidności zatrudnienia, w którym główną rolę odgrywają następujące kwestie:

  • warunki pracy (respektowanie przepisów BHP, prawo pracy, itp.),
  • terminowość wypłat,
  • warunki socjalne,
  • ścieżka kariery (szkolenia pracowników),
  • opinie o firmie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, urzędy pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe, środowisko lokalne, pracownicy),
  • dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat (stan zatrudnienia w ostatnich latach, jego wzrost, spadek - przyczynowość tych zjawisk).

Firmy najrzetelniej wywiązujące się z zadań polityki HR zostały nagrodzone na gali ogólnoplskiej, która odbyła się w dniach 20-22 maja w zamku pokrzyżackim w Gniewie. Mottem przewodnim tegorocznej gali jest hasło: "Kryzys-nie zwalniam!"