Budimex.pl
PL    

Budowlane oscary - Budowa Roku 2009

Budowlane oscary - Budowa Roku 2009

29 czerwca 2010 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Budowa Roku 2009”. Do konkursu spółki z Grupy Budimex zgłosiły dziesięć realizacji; wszystkie zostały nagrodzone. Dziewięć nagród przypadło Budimeksowi, trzy – Budimeksowi Nieruchomości.

Organizatorzy XX jubileuszowej edycji Konkursu PZITB "Budowa Roku" wyróżnili też Budimex dyplomem uznania za wielokrotnie nagradzany udział w Konkursie
 
Nagrodzone w konkursie Budowa Roku 2009 obiekty zrealizowane przez Budimex to:

Nagrody I stopnia

 • Radwar Business Park - rozbudowa zespołu budynków biurowych firmy Radwar przy ul. Poligonowej w Warszawie
 • Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Węzeł Stryszek - Węzeł Białe Błota
 • Przebudowa węzła Murckowska w Katowicach wraz z budową dróg dojazdowych km 335+818,30 - 341+254,03

Nagrody II stopnia

 • Osiedle Olbrachta II - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w patrerze przy ul. Człuchowskiej 2A w Warszawie
 • Osiedle Berberysowe Ogrody - zespół mieszkaniowy z usługami i garażem podziemnym przy ul. Mołdawskiej 7 i 7A
 • Wielofunkcyjne centrum handlowo-usługowo-mieszkalne z funkcjami hotelarsko-gastronomicznymi i parkingiem wielopoziomowym wraz z zapleczem, etap I przy ul. Mostowej 2 w Bielsku-Białej
 • Budowa wielofunkcyjnego budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu wraz z infrastukturą techniczą i komunikacyjną - etap I segmenty A, B, C, D przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu

Nagroda III stopnia

 • Budowa obwoodnicy drogi krajowej miasta Ostrów Wielkopolski w ciągu drogi ekspresowej S-11, etap I

Dyplom uznania

 • Przebudowa drogi krajowej nr 79 w Jaworznie - etap IV - modernizacja ul. Grunwaldzkiej - zadanie 1, uzbrojenie terenu przemysłowego: szyb Kościuszko - zadanie 2

Nagrody dla Budimeksu Nieruchomości zostały przyznane za:

 • Osiedle Idzikowskiego - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Idzikowskiego 2D, 2E, 2F w Warszawie - nagroda II stopnia
 • Osiedle Olbrachta II - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w patrerze przy ul. Człuchowskiej 2A w Warszawie - nagroda II stopnia
 • Osiedle Berberysowe Ogrody - zespół mieszkaniowy z usługami i garażem podziemnym przy ul. Mołdawskiej 7 i 7A - nagroda II stopnia