Budimex.pl
PL    

Budimex wyróżniony Kryształową Cegłą

Budimex wyróżniony Kryształową Cegłą

W X edycji konkursu o Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej Budimex został nagrodzony za budowę Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
 
Realizacja Budimeksu została nagrodzona w kategorii „obiekty kultury, usługowe”.

Do konkursu są zgłaszane inwestycje położone po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego, a także ze  Lwowa i Obwodu Lwowskiego, Łucka  i Obwodu Wołyńskiego oraz z Białorusi, Litwy, Łotwy i Słowacji.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury.